تماس با ما

  • تلفن19-22318217-021
  • ایمیل memarivamohit@gmail.com

مارا دنبال کنید

کلاس های عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی( قم)

سطح زیربنا: 6020 مترمربع

  • کارفرما : دانشگاه تهران پردیس فارابی
  • وضعیت : تکمیل شده
  • مکان : استان قم