تماس با ما

  • تلفن19-22318217-021
  • ایمیل memarivamohit@gmail.com

مارا دنبال کنید

خوابگاه دانشجویی دانشگاه هنر کرج

سطح زیربنا: 3150 مترمربع

  • کارفرما : دانشگاه کرچ
  • وضعیت : تکمیل شده
  • مکان : استان کرج