تماس با ما

  • تلفن19-22318217-021
  • ایمیل memarivamohit@gmail.com

مارا دنبال کنید

خوابگاه متأهلین دانشگاه تربیت مدرس تهران

سطح زیر بنا:3200 متر مربع

  • کارفرما : دانشگاه تربیت مدرس
  • وضعیت : تکمیل شده
  • مکان : استان تهران