تماس با ما

  • تلفن19-22318217-021
  • ایمیل memarivamohit@gmail.com

مارا دنبال کنید

دانشگاه سمنان دانشکده اقتصاد و مدیریت

سطح زیربنا: 4200 مترمربع