تماس با ما

  • تلفن19-22318217-021
  • ایمیل memarivamohit@gmail.com

مارا دنبال کنید

مطالعات و اجراي بهسازي لرزه‌اي ساختمان دوره دكتراي فيزيك دانشگاه تهران