تماس با ما

  • تلفن19-22318217-021
  • ایمیل memarivamohit@gmail.com

مارا دنبال کنید

دانشگاه علم و صنعت گسترش خوابگاه خاتم

سطح زیربنا: 3000 مترمربع

  • کارفرما : دانشگاه علم و صنعت
  • وضعیت : تکمیل شده
  • مکان : استان تهران