تماس با ما

  • تلفن19-22318217-021
  • ایمیل memarivamohit@gmail.com

مارا دنبال کنید

خوابگاه حیاط مرکزی خواهران دانشگاه تهران پردیس قم

سطح زیربنا: 3900 مترمربع

  • کارفرما : دانشگاه تهران پردیس فارابی
  • وضعیت : تکمیل شده
  • مکان : استان قم